Benvida á páxina da Asociación Galega de Antropoloxía

A Asociación Galega de Antropoloxía (Agantro) está composta por profesionais da antropoloxía e foi constituída o 29 de xuño de 1993.

O noso obxectivo principal é mellorar a profesionalización e desenvolver a antropoloxía, abrindo canles de comunicación coas administracións, incidindo na inclusión da nosa disciplina naquelas actividades culturais e ofertas de emprego correspondentes á nosa formación. Mais tamén apoiar a posta en valor das múltiples ramificacións da cultura galega e xerar un foro de debate e comunicación no que teñan cabida os diferentes xeitos de entender e practicar a antropoloxía alén da academia, tendendo pontes e fortalecendo as relacións co tecido asociativo que durante tantos anos mantivo viva a investigación e a divulgación.

Esta web quere ser unha ferramenta máis para axudar a divulgar a nosa asociación e os nosos obxectivos. Sexades benvidas e benvidos!


Últimas novas