Xunta directiva da Agantro (2018-actualidade):


Anterior Xunta directiva (2015 -2018):

  • Presidencia: Xaquín Rodríguez Campos
  • Vicepresidencia: Elena Freire Paz
  • Secretaría: Cristina Sánchez-Carretero
  • Tesouraría: Guadalupe Jiménez-Esquinas