ANTROPOLOXÍA NA DOCENCIA SECUNDARIA 

Dende Agantro queremos prestar atención e apoiar a impartición da optativa de Antropoloxía que se pode ofrecer a todo o estudantado de 1º de bacharelato de Galicia. Porque? Porque estamos convencidos de que aporta o coñecemento e a reflexividade cada vez máis necesario. 

Para iso, activamos un grupo de traballo que se centrará nos seguintes obxectivos: 

1.      Calidade da docencia: Asociar a docencia de Antropoloxía á formación dos e das docentes en Antropoloxía (independentemente do departamento ao que pertenzan). 

2.      Publicidade: Crear materiais que fagan visible e atractiva a materia de Antropoloxía e que convide ao estudantado a cursala.  

3.      Crear rede: Pór en contacto ao profesorado que imparte esta materia coa idea de crear rede. 

4.      Elaboración de materiais: Renovar os materiais educativos da materia e articular a forma de compartilos para crear unha bolsa de recursos para aplicar na aula. 

5.      Socializar a materia: Pensar en aproveitar a rede de ensinantes de Antropoloxía en secundaria para pensar actividades conxuntas de visitas a diferentes espazos, museos, organizar mini congreso de investigación antropolóxica no ensino secundario etc.