SEMINARIOS SOBRE ANTROPOLOXÍA VISUAL “Outra forma de ollar”

A AGANTRO, en colaboración co Museo do Pobo Galego, e grazas a unha subvención da Deputación da Coruña, organiza dez seminarios formativos que se van desenvolver entre o 4 e o 15 de outubro de 2021.

Un dos enfoques que vén collendo máis peso nas últimas décadas é o da antropoloxía visual, ferramenta antropolóxica que se basea no uso da imaxe como instrumento adecuado tanto para a observación, como para a descrición e análise da realidade humana ou do feito social e/ou cultural a estudar. Esta disciplina considera o uso das técnicas de rexistro audiovisual como medio de escrita e publicación do resultado da investigación pero, ademais, tamén inclúe o estudo da imaxe en sentido amplo. O coñecemento dos interesantes traballos que están a realizar e a crecente utilización da linguaxe audiovisual por parte da antropoloxía á hora de enfocar ou de presentar os resultados das investigacións, unido á constatación das reducidas canles de divulgación destes valiosos traballos e de promoción das persoas autoras/investigadoras, xustifica este ciclo formativo.

A AGANTRO, no seu papel de sensibilizar sobre o coñecemento antropolóxico e de visibilizar os diferentes campos de acción da antropoloxía considera moi oportuno, nestes tempos onde a imaxe, o intanxible e o virtual das relacións sociais impera, pór o foco na antropoloxía visual. Estes presentes seminarios queren afondar nestas liñas da investigación e pór ao dispor das persoas participantes coñecementos e exemplos prácticos de proxectos ao redor da antropoloxía visual que poidan servir de modelos.

É necesaria a inscrición previa para poder asistir aos seminarios. A data límite de inscrición é o 1 de outubro. Os seminarios serán impartidos online, na plataforma Jitsi (as instrucións de conexión enviaranse no mesmo día do seminario con suficiente antelación).

INSCRICIÓNS AÍNDA NON ABERTAS

Para máis información: agantroweb@gmail.com

Programa