Que facemos

Na actualidade Agantro traballa principalmente en tres liñas de actuación:

  • Difusión e apoio na formación en Antropoloxía: organización de Seminarios Formativos AGANTRO, que se celebran en outono dende o ano 2020.
  • Organización de xornadas e congresos: congreso anual AGANTRO (Antropoloxía de/desde/en/para Galiza, que se desenvolveu en diferentes lugares (Santiago 2017; Ferrol 2019; online 2021; Santiago 2022), tendo sido organizado na súa última edición en colaboración coa Asociación Asturiana de Antropología-ASAPE (Viveiro 2023).

Desde o primeiro momento da súa fundación, Agantro ven representando a Antropoloxía galega a nivel estatal e ten un papel moi activo no conxunto das asociacións de Antropoloxía do Estado español, recoñecidas dentro do que fora a Federación de Asociacións de Antropoloxía do Estado Español (FAAEE) que recentemente transformouse na Asociación de Antropología do Estado Español (ASAEE). Por outro lado, mantemos unha relación moi estreita coa Associação Portuguesa de Antropologia–APA.