Contacto

Podes escribirnos a agantro@gmail.com, seguirnos en Facebook, Twitter ou Instagram, ou contactar con nós a través deste formulario de contacto.


RRSS AGANTRO

Tamén nos podes facer chegar noticias ou informacións para que as divulguemos a través de nosas RRSS. Para iso temos unha dirección de e-mail específica (rrssagantro [a] gmail.com) ou, se o prefires, podes encher o seguinte formulario. Cando nos escribas, lembra enviarnos a seguinte información:

  • Um resumo nunha liña da información a difundir. 
  • Um texto arredor de 50 palabras afondando na información. 
  • Alguma foto en calidade media (en JPG) para a súa difusión, incluíndo confirmación expresa de que contamos cos permisos pertinentes para que ditos materiais gráficos poidan ser difundidos desde contas institucionais. 
  • Materiais ou links que complementan a publicación. 
  • A prioridade temporal da publicación (ligada a datas concretas de lanzamento, celebración, efeméride,…)
  • Etiquetas, perfís de usuarios, hashtags en RRSS que deban ser referidas segundo corresponda en cada publicación.